Reklama
 
Blog | Jan Duda

Lidskoprávní podzim: Mezinárodní smlouva o obchodu se zbraněmi

Víte, že v důsledku zranění způsobených lehkými a ručními zbraněmi zemře každý den průměrně tisíc lidí? Víte, že na  každý jeden dolar věnovaný na rozvojovou pomoc připadá deset dolarů na vojenské výdaje? Všechny země patřící do skupiny nejvyspělejších států světa G7 a Ruska vyvážejí velké množství zbraní do rozvojových zemí. Každý rok se počítá světová zbraňová produkce na deset až čtrnáct milliard kusů munice pro lehké a ruční zbraně. To jsou přibližně dvě kulky pro každého člověka.Proto právě letos, v rok, kdy si připomínáme
šedesáté výročí přijetí a vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv Valným
shromážděním OSN z 10. prosince 1948 je třeba na tento neutěšený stav
vzpomenout. S blížícím se dnem výročí chtějí mezinárodní organizace jako
Amnesty International, Oxfam International, a IANSA (International Action
Network on Small Arms – sdružující přes 1200 nevládních organizací z více
než 140 zemí) využít této výjimečné příležitosti k oslavě celého rámce problematiky lidských práv, který Všeobecná
deklarace lidských práv vymezila, jakož i významného pokroku, kterého bylo od
přijetí dosaženo. Zároveň chtějí  upozornit na nejvýznamnější úkoly pro mezinárodní společenství v cestě
k posunu od idejí práv k jejich skutečnému uplatňování.

 

Toho chtějí dosáhnout mimojiné i vyhlášením celosvětového
Týdne podpory Smlouvy o obchodu se zbraněmi (ATT). Cílem je ovlivnit co nejvíce
zemí k podpoře rezoluce 1. výboru Valného shromáždění OSN z roku 2008, která je
cestou k brzkému zahájení jednání o smlouvě o obchodu se zbraněmi,
v souladu s rezolucí 61/89 Valného shromáždění OSN z prosince 2006 o
prevenci nezodpovědných mezinárodních dodávek konvenčních zbraní a střeliva.

Reklama

 

Globální obchod se zbraněmi není dostatečně kontrolován a zbraně se bez
problémů dostávají do rukou pachatelů bezpráví. V důsledku toho nekončí
mnohaleté konflikty, lidé v Súdánu, Barmě či Kolumbii žijí ve strachu
z ozbrojeného násilí, nedemokratické vlády pokračují v represi.

 

Nevládní
aktivisté upozorňují na zlatá pravidla obchodu se zbraněmi o jejichž ukotvení
se rozhodli zasadit. Až do říjnového zasedání Valného zasedání budou aktivně
prosazovat kampaň „Svět vás sleduje, delegáti OSN!“ Od loňského roku iniciují
sbírání podpisů v národních parlamentech a aktivisté kampaně se účastnili
mezinárodních setkání s poslanci (IPU a EU-APC). Se žádostí o podporu této
iniciativy oslovili také poslanecké organizace jako jsou Poslanecké fórum
o ručních palných a lehkých zbraních a Členové parlamentů pro globální
akce. Zatím získali na třináct set podpisů. Jejich cílem je dosáhnout tří
tisíc.Více informací se brzy dozvíte ze stránek www.amnesty.cz

 

Další cestou jak podpořit tuto aktivitu je zahrát si
flash hru která byla vytvořena ke Control Arms kampani. Po dohráni hry můžete
poslat pohlednici ministru zahraničí ČR, aby podpořil ATT. Najdete ji na http://www.controlarms.org/en/games/catch-bombs

 

 Zlatá pravidla obchodu se zbraněmi:

Státy nesmí dovolit
dodávky zbraní a munice do zemí či oblastí, kde:

 

1      jsou nebo by mohly být zneužívány při
porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva,

 

2      by negativně ovlivňovaly trvale
udržitelný rozvoj nebo podporovaly korupci,

 

3      by mohly vyvolat či zhoršit ozbrojený
konflikt,

 

4      by přispívaly k násilné trestné činnosti,

 

5      existuje riziko, že by zbraně mohly
skončit v regionu, kde se vyskytují výše zmíněné problémy či kde by sloužily k
teroristickým útokům.

 

               Vše shrnuje chystaná zpráva Amnesty International „Blood at the Crossroads:
Making the case on ATT“, kde shrnuje argumenty, podrobné ilustrativní případy a
analýzy, které dokládají, že současnou úrovní globalizace v oblasti obchodu
s konvenčními zbraněmi dochází svět na rozcestí a vlády, pokud chtějí
chránit své občany, musí učinit rozhodnutí o způsobu jeho účinné kontroly.

                   Zpráva je postavena na popisu nezodpovědnosti a
nedostatečné schopnosti regulace obchodu s konvenčními zbraněmi a na
grafickém znázornění souvislostí, ilustrovaných na deseti případech,
v nichž tento obchod v různých částech světa přispěl k závažnému
porušování lidských práv, a ve svém důsledku místo posílení významně oslabil
bezpečnost. Zpráva předkládá důvody naléhavé nutnosti ATT pro záchranu životů,
ochranu zdrojů obživy a prosazení respektu k lidským právům. Dokumentuje také
případové studie nezodpovědných dodávek zbraní do zemí jako Afghánistán,
Pobřeží slonoviny, Kolumbie, Guatemala, Guinea, Irák, Myanmar (Barma),
Somálsko, Súdán a Uganda. Každá ze studií ve zprávě se soustřeďuje na jiný
dílčí problém kontroly zbraní:

Afghánistán: členskými státy NATO a jejich spojenci bylo dodáno zbytečně velké množství
ručních palných a lehkých zbraní (Small Arms and Light Weapons – SALW) a
střeliva afghánským bezpečnostním silám a policii, v jejichž rukou
představuje vážné nebezpečí porušování lidských práv a mezinárodního
humanitárního práva.

Kolumbie: dodávky ručních zbraní z různých zdrojů (oficiálně dovážené, nakupované
přes zprostředkovatele a ilegálně nakupované) rozdmýchaly závažné porušování
lidských práv všemi stranami konfliktu.

Pobřeží slonoviny: nákupy zbraní přes zprostředkovatele ohrožují embargo OSN a vedou
k závažnému porušování lidských práv a násilnostem.

Guatemala: skutečné nebezpečí rozšíření ručních zbraní, projevující se krizí obecné
bezpečnosti, dokumentuje naléhavost, s jakou si vlády musí uvědomovat
pravděpodobnost dopadu dodávek zbraní na šíření násilí a organizovaného
zločinu.

Guinea: nedostatečnost morálního kodexu EU a stávající právní řád země nebrání
dodávat zbraně ani těm, kdo je využívají k hrubému  porušování lidských práv.

Irák: míra rozšíření ručních zbraní mezi obyvatelstvem, jedna z nejvyšších na světě,
vyostřuje porušování lidských práv a míru násilností. Zbraně se do země
dostávají také dovozy a zprostředkovatelskými dodávkami zbraní z USA a
partnerských zemí.

Myanmar: proti hlavním dodavatelům zbraní do země, Číně, Indii, Srbsku, Rusku a
Ukrajině, stojí potřeba uložit embargo OSN na dodávky zbraní kvůli soustavnému
a rozsáhlému porušování lidských práv.

Somálsko: na vzdory embargu OSN na dodávky zbraní proudí do země množství ručních a
lehkých zbraních a všechny strany konfliktu se dopouštějí rozsáhlého porušování
lidských práv i mezinárodního humanitárního práva.

Súdán: na vzdory embargu OSN z března 2005
zvýšené dodávky zbraní súdánské vládě, zejména z Ruska a Číny, spolu s
přísunem zbraní pro ozbrojené skupiny, vytvářejí prostředí pro útoky na civilní
obyvatelstvo a masové násilnosti v okolí Darfúru.

Uganda: stále větší rozšíření ručních zbraní mezi skupinami pastevců v ugandském
regionu Karamodža má zjevné důsledky ve sféře lidských práv, nepřiměřené násilí
ugandských ozbrojených sil při jejich odzbrojování a útoky turkanských pastevců
jsou příčinou rozsáhlých ztrát na životech civilního obyvatelstva.

 

Díky tlaku předchozí kampaně hlasovalo ve Valném
shromáždění 153 zemí pro zahájení zkoumání názorů členských zemí a
„proveditelnosti, rozsahu a parametrů návrhu“ ATT. Proti byla pouze jedna země
(USA) a hlasování se zdrželo 24 zemí (mezi nimi Rusko, Čína a Indie). Na návrh
98 zemí jedná v současné době o ATT osmadvaceti členná skupina vládních expertů
(GGE), jejíž zpráva se očekává v nejbližších dnech.

Více informací o kampani Control Arms a smlouvě ATT:

http://www.controlarms.org/en

http://www.controlarms.org/en/documents%20and%20files/killer-facts2

http://www.controlarms.org/en/arms-trade-treaty

http://www.armstradetreaty.com/att/aboutatt.php 

http://www.amnesty.cz 

www.iansa.org

 

 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama